Polski | English

FORUM PRAW
I WOLNOŚCI

Relacja video/foto
KIEDY: 9 czerwca 2018 9:30 - 18:00
GDZIE: Warszawa PGE Narodowy,
al. Ks. J. Poniatowskiego 1

Idea Forum

W Polsce wciąż brakuje przestrzeni do poważnej debaty nad strategicznymi problemami ustrojowymi i wyzwaniami związanymi z ochroną praw człowieka oraz praw obywatelskich. W czasach, gdy zmiany społeczne i gospodarcze wciąż prowokują do zadawania nowych pytań dotyczących najważniejszych problemów prawnych, tworzeniu i stosowaniu prawa w naszym kraju towarzyszyć musi otwarta i odważna dyskusja. 

Chcemy, żeby taką płaszczyznę do wszechstronnej debaty na temat podstawowych zagadnień ustrojowych stało się Forum Praw i Wolności, organizowane w związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Tylko podejmując trudne pytania o dobre prawo możemy stworzyć skuteczne gwarancje wolności obywatelskich, pozwalając, by nasza wspólnota skutecznie zmierzyła się z podstawowymi wyzwaniami rozwojowymi. 

Jak powinny być ugruntowane gwarancje praw i wolności, aby były trwałe i realne? Czy zjawisko „inflacji praw człowieka” jest powodem do niepokoju? Na ile konstytucyjne prawa i wolności możemy odnosić tylko do jednostek, a na ile do wspólnot? Które z praw i wolności gwarantowanych przez Konstytucję są chronione skutecznie, a które potrzebują silniejszych gwarancji ustawowych? Na ile istniejące gwarancje odpowiadają oczekiwaniom społecznym? Czy w Polsce mają szanse powstać dojrzałe organizacje strażnicze monitorujące ochronę praw obywatelskich? To tylko część pytań, na które będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy Forum. 

Chcemy stworzyć przestrzeń interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem naukowców, społeczników, przedsiębiorców, urzędników i dziennikarzy. Głównym przedmiotem debaty będą bieżące problemy związane z ustrojem, wolnością gospodarczą, prawami kobiet czy prawną ochroną rodziny. Jednakże zależy nam również, aby odpowiedzieć, czy we współczesnej dyskusji nad stanem przestrzegania praw człowieka mogą nam pomóc klasyczne pojęcia sprawiedliwości, tradycji i autorytetu. Będziemy też próbowali określić zależności pomiędzy prawami obywatelskimi a obowiązkami obywatelskimi i odpowiedzialnością obywatelską. 

Forum organizują Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenie KoLiber. W przedsięwzięcie włączyli się m.in. przedstawiciele Instytutu Allerhanda, Klubu Jagiellońskiego, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Dużych Rodzin 3+, Ośrodka Cegielskiego, Fundacji Court Watch i Fundacji „Rodzice Szkole” oraz pracownicy ośrodków akademickich z Polski i z zagranicy. Forum odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2018 r. w kompleksie konferencyjnym PGE Narodowego w Warszawie.

Relacja video/foto

Relacje medialne

PROGRAM

Zobacz pełen program
Social Media:

PRELEGENCI

Zobacz wszystkich

ORGANIZATORZY, PARTNERZY, PATRONI


Wesprzyj nas

KONTAKT

numer tel. 570 530 299