Polski | English

Dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz

Dr hab.  Maria Gintowt-Jankowicz (ur. 1 lipca 1939 w Warszawie) – polska prawnik, specjalista w zakresie prawa finansowego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Ukończyła w 1962 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 1971, habilitowała się w 1980.

Była doradcą prawnym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, współtwórczynią projektów ustaw przywracających w Polsce instytucję samorządu terytorialnego. Należała do założycieli, a w latach 1991–2006 pełniła funkcję pierwszego dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1995–2005 uczestniczyła w pracach Rady Legislacyjnej, od 1999 do 2005 była wiceprzewodniczącą Rady Służby Cywilnej.

27 października 2006 została przez Sejm wybrana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jej kadencja upłynęła 6 listopada 2015.

Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program