Polski | English

Adw. Jerzy Kwaśniewski
(moderator)

Adwokat. Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Wspólnik w Parchimowicz i Kwaśniewski Spółka Adwokacka. Wiceprezes Zarządu Do Spraw Finansowych w Ośrodku Analiz Cegielskiego. Prowadzi praktykę procesową cywilną oraz karną ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych oraz ochrony praw i wolności obywatelskich. Zawodowo zainteresowany problematyką ochrony rodzin, jednostek i inicjatyw społecznych i gospodarczych przed arbitralną interwencją aparatu państwa naruszającą poświadczone konstytucyjnie prawa i wolności. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami trzeciego sektora (NGO) jako ekspert w zakresie praw człowieka, wolności i praw obywatelskich, oraz doradca w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.

Członek i sekretarz Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji od 2017 roku, od 2015 roku członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego, w latach 2014 – 2016 członek powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Rady Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. W 2016 roku zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program