Polski | English

Prof. UO Paweł Sobczyk

Paweł Sobczyk (ur. 1974 w Warszawie) – polski prawnik, kanonista, specjalista prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie kieruje Zakładem Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego.

Ukończył studia w zakresie prawa i prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2004 otrzymał na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stopień naukowy doktora w zakresie prawa kanonicznego. 18 marca 2014 uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Do 2014 był adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW, następnie podjął pracę w Uniwersytecie Opolskim i w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT) w Warszawie.

Wybrane publikacje:
„Kościół a wspólnoty polityczne”, Warszawa 2005
„Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł” (redakcja naukowa wspólnie z Piotrem Sobczykiem), Warszawa 2005
„Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł” (redakcja naukowa wspólnie z Michałem Poniatowskim), Lublin 2012
„Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim”, Warszawa 2013 ​ ​
Religia i etyka w edukacji publicznej (redaktor naukowy wspólnie z Józefem Krukowskim i Michałem Poniatowskim), Warszawa 2014 ​
„Polskie prawo wyznaniowe. Wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego” (redakcja naukowa wspólnie z Michałem Poniatowskim), Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2016
„Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny” (współredaktorzy: Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk), Wydawnictwo Unitas, Warszawa 2017.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program