Polski | English

Dr hab. Jacek Zaleśny

Doktor habilitowany nauk prawnych, konstytucjonalista. Studia wyższe w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ukończone z wyróżnieniem Summa cum laude. Wielokrotnie nagradzany przez Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Sekretarz naukowy „Studiów Politologicznych”, członek Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, redaktor tematyczny czasopisma „e-Politikon”, redaktor tematyczny czasopisma „Ius Novum”.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program