Polski | English

Dr Małgorzata Pawlus

Politolog. Adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jej zainteresowania badawcze obejmują takie obszary jak: ruch feministyczny, polityka równości płci, polityka rodzinna, godzenie aktywności zawodowej i życia rodzinnego. Autorka artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program