Polski | English

Mec. Jakub Żak

Adwokat, doktorant, ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, broniąc pracę pt. „Reprywatyzacja mienia nieruchomego na obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańska”, wcześniej ukończył studia na kierunku administracja na tym samym Wydziale. Współpracuje z licznymi instytucjami pozarządowymi w kwestii dostępu do informacji publicznej. Zainteresowany polityką i ekonomią, aktywnie działa społecznie.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program