Polski | English

Dr Krzysztof Koźmiński

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z uznaną warszawską kancelarią prawną. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym oraz administracyjnym. Ekspert organizacji pozarządowych.

Pełni funkcję prezesa Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”, której jest także fundatorem. Publikuje na blogu Fundacji – www.blog.lpig.pl.

Do obszarów jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia na pograniczu teorii i filozofii prawa oraz prawa publicznego (ze szczególnym uwzględnieniem problemu wykładni prawa, niepozytywistycznych kierunków w prawoznawstwie, polityki prawa oraz szeroko rozumianej legisprudencji).


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program