Polski | English

Dr Krzysztof Szczucki

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego oraz kierownik Centrum Promocji
Polskich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
główny specjalista w Kancelarii Prezydenta RP, członek zespołu doradczego Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju biologii
i medycyny, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program