Polski | English

Bartosz Pilitowski

Bartosz Pilitowski jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Socjologii UMK, założycielem i prezesem Fundacji Court Watch Polska prowadzącej od 2010 roku program Obywatelskiego Monitoringu Sądów. W jego ramach wolontariusze Fundacji brali udział jako obserwatorzy w ponad 35 tys. rozpraw sądowych w całej Polsce. Za tę działalność Fundacja została wyróżniona w 2016 roku nagrodą Prezydenta Andrzeja Dudy “Dla dobra wspólnego”. Bartosz Pilitowski prowadzi zajęcia dla słuchaczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracuje z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz jest członkiem Rady Społecznej ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości. Publikował na łamach m.in. “Law & Social Inquiry”, „Studiów Socjologicznych”, „Kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa”, „Kwartalnika Iustita”, „Nowej Konferedacji”, „Nowego Obywatela”, “Rzeczpospolitej” i “Dziennika Gazeta Prawna”. Więcej informacji na stronie internetowej: www.courtwatch.pl


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program