Polski | English

Dr Józef Orzeł

Józef Orzeł (ur. 26 lutego 1946 w Charkowie) – polski polityk, filozof, menedżer, poseł na Sejm I kadencji.

W 1968 ukończył ekonometrię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Uzyskał następnie stopień naukowy doktora z zakresu filozofii.
Prowadził działalność wydawniczą, kierował spółką akcyjną Municipium. W 1990 znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum. W 1991 został wybrany posłem na Sejm z listy POC. W trakcie kadencji poparł powołanie rządu Hanny Suchockiej i wspólnie z m.in. Jerzym Eysymonttem odszedł z PC, przystępując do Polskiego Programu Liberalnego. W 1993 nie ubiegał się o reelekcję i wycofał z polityki.

Był także doradcą ministra rozwoju regionalnego. Zajmuje się działalnością ekspercką w zakresie promocji i zarządzania projektami. Należał do współautorów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006. Objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i wiceprzewodniczącego Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.

W 2007 założył z Rafałem Ziemkiewiczem prawicowy dyskusyjny klub polityczny pod nazwą Klub Ronina. Zasiadł w radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom.

W 2017 został członkiem Rady Polskiej Fundacji Narodowej.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program