Polski | English

Dr hab. Arkadiusz Radwan

doktor habilitowany nauk prawnych (UJ), doktor (UJ), LL.M. (Jena), prezes Instytutu Allerhanda, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, profesor nadzw. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, współdyrektor Center for Company Law & Corporate Governance na Uniwersytecie Babeşa-Bolyai’ego w Kluż Napoce, dyrektor Centrum C-Law.org, adwokat, członek Izby Krakowskiej, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio postdoc na Uniwersytecie w Hamburgu, Hauser research scholar w Szkole Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU), adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, asystent w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. Staże badawcze na uniwersytetach w Bonn, Kolonii (RIZ), Gandawie (FLI) i Kilonii (EastLaw), a także w Instytucie Maxa Plancka w Monachium (SOC). Dalsza edukacja akademicka i menedżerka m.in. w Berlinie (HSoG), Florencji (EUI) i Kopenhadze (CBS). Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie (LUISS), Klużu (UBB), St. Pölten (FHH), Kownie (VMU), Chongqing (SWUPL), Tarnopolu (ТНЕУ) i Lwowie (ЛНУІФ). Członek rady doradczej Center for European Company Law (CECL) prowadzonego przez Uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali i Rzymie. Członek rady naukowej czasopisma European Company Law (Kluwer Law International), wcześniej redaktor naczelny Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (C.H. Beck). W latach 2010-14 i ponownie od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. uczestnictwo w pracach nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP) zrealizowanych dla Komisji Europejskiej. W latach 2014 -2017 ekspert grupy Informal Company Law Expert Group (ICLEG) powołanej przez Komisję Europejską z mandatem prac nad reformami prawa spółek w UE). W 2014 r. przewodniczący międzynarodowego projektu zrealizowanego dla Delegacji UE w Kijowie, obejmującego ewaluację i kierunki reformy ukraińskiego prawa spółek pod kątem jego europeizacji. W latach 2013-15 członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych powołanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości. Od 2015 r. członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego utworzonego przez Ministra Gospodarki (obecnie Rozwoju). W latach 2016 -2017 kierownik zespołu naukowców, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie założeń reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0). Osobiście bądź instytucjonalnie zaangażowany w reformę prawa na Ukrainie i w Mołdawii. Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez Dziennik Gazeta Prawna za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Więcej na ArkadiuszRadwan.pl


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program