Polski | English

Dr hab. Adam Szafrański

Adam Włodzimierz Szafrański (ur. 1978) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa gospodarczego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 na podstawie napisanej pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego rozprawy pt. „Ograniczenie wolności gospodarczej przedsiębiorcy publicznego” otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo gospodarcze publiczne. Tam też w 2017 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Prawo energetyczne”. Wartości i instrumenty ich realizacji uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo gospodarcze publiczne..

Pracował na Uniwersytecie Warszawskim jako Kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego, w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Pełnił również funkcje w administracji publicznej jako Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (1 sierpnia – 13 listopada 2007) oraz ekspert w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W 2011 Research Fellow w Institute of World Politics w Waszyngtonie.

Członek redakcji czasopisma naukowego „Forum Prawnicze”.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program