Polski | English

dr hab. Marek Rymsza
(Doradca Prezydenta RP)

DORADCA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, socjolog, nauczyciel akademicki. Od 2017 doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Zawodowo związany z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod wsparcia, oraz w problematyce organizacji pozarządowych, trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego.
W latach 1990-2001 sekretarz Komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia, a w latach 2002-2008 dyrektor Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. W 2015 został powołany przez prezydenta RP w skład Narodowej Rady Rozwoju jako koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina.
Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym monografii książkowych oraz redaktor lub współredaktor naukowy wielu tomów zbiorowych. Redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”, członek redakcji półrocznika „Societas/Communitas”, członek redakcji kwartalnika „Więź” oraz „Laboratorium Więzi”.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program