Polski | English

Adw. Maciej Miłosz

ADW. MACIEJ MIŁOSZ, SĘDZIA TRYBUNAŁU STANU, adwokat/radca prawny, sędzia Trybunału Stanu, przewodniczący rady nadzorczej Huty Stalowa Wola S.A.

Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2004 roku i Centrum Prawa Amerykańskiego przy Chicago-Kent College of Law w 2005 roku, aktualnie słuchacz studiów MBA. Prowadzi własną kancelarię. Doświadczenie zdobywał w ramach praktyki adwokackiej jako prawnik procesowy i korporacyjny świadcząc stałą obsługę prawną spółek kapitałowych m.in. z branżach usługowej, informatycznej, maszynowej, budowlanej i energetycznej oraz w nadzorze korporacyjnym, w tym w radach nadzorczych.

Był asystentem w Center for Advancing Legal Skills na KUL we współpracy z Temple University – James E. Beasley School of Law. W latach 2004–2007 doktorant na seminarium prof. Richarda Warnera z prawa porównawczego amerykańskiego i europejskiego na KUL. Stypendysta Ministerstwa ds. Związku Flamandzkiego Królestwa Belgii na Uniwersytecie w Gandawie w 2003 roku. Na latach 2004/2005 roku odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasbourgu.

Zaangażowany społecznie. Pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Akademickiego Klubu Dyskusyjnego Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum w Lublinie. Korporant, reaktywator i animator środowiska korporacyjnego. Prezes Korporacji Akademickiej Concordia w Lublinie (rok zał. 1922). Wiceprezes Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie (rok. zał. 1993).

Prywatnie interesuje się postępowaniem honorowym – przepisanym kodeksami i prawem zwyczajowym, XVIII/XIX-wieczną bronią białą i historią akademicką. W życiu stosuję maksymę Katona Starszego: Suum cuiqe.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program