Polski | English

Prof. UWr. Rafał Wojciechowski

Prof. UWr dr hab Rafał Wojciechowski (ur.1969) – W 1993 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktoryzował się w 2002 na uczelni macierzystej w oparciu o pracę pt. Societas w twórczości glosatorów i komentatorów, której promotorem był dr hab. Edward Szymoszek. W 2006 i 2007 był stypendystą Towarzystwa Maxa Plancka w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa i kolegium redakcyjnego czasopisma „Arbitraż i Mediacja” Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2010 na UWr na podstawie rozprawy zatytułowanej Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza. Jako nauczyciel akademicki związany od ukończenia studiów z Uniwersytetem Wrocławskim.W 2010 został wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W 2013 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Prawa Rzymskiego w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. W 2014 został kierownikiem Pracowni Europejskiej Kultury Prawnej. W kwietniu 2016 został wybrany na prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016–2020 (od 1 września 2016).


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program