Polski | English

Karolina Pawłowska

Koordynator Zespołu Analitycznego w Instytucie na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, ekspert w Ośrodku Analiz Cegielskiego doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych artykułów naukowych z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych, socjologii prawa, demografii oraz prawa międzynarodowego. Absolwentka stażu naukowego w amerykańskiej uczelni wyższej the Institute of World Politics w Waszyngtonie.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program