Polski | English

Dr Błażej Kmieciak
(moderator)

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Absolwent kursów specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw człowieka i mediacji, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca prawa w Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, mediator (współpracownik) w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi, były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz redaktor prowadzący Działu Bioetyka na portalu biotechnologia.pl. Autor ponad stu prezentowanych artykułów dotyczących prawa medycznego, psychiatrii społecznej oraz socjologii prawa, a także książek: „Prawa pacjenta i ich ochrona, studium socjologiczne”, „Prawa dziecka jako pacjenta”, współautor: „Bioetyka, między prawem a pedagogiką, Wyzwania innowacyjnej medycyny” oraz redaktor m.in. monografii: „Prawo, psychiatria, społeczeństwo” oraz „Filozoficzny i psychospołeczny obraz ludzkiej egzystencji.”


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program