Polski | English

Prof. Adrian Reimers

prof. Adrian Reimers -Filozof katolicki, wykładowca na Uniwersytecie Notre Dame (Indiana, USA). Żonaty z Marie od sierpnia 1970 roku.
PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:
The Truth About the Good: Moral Norms in the Thought of John Paul II [Prawda o Bogu: Normy moralne w myśli Jana Pawła II] (Sapientia Press, 2011)
The Soul of the Person: A Contemporary Philosophical Anthropology [Dusza jednostki: Współczesna antropologia filozoficzna] (CUA Press, 2006)
An Analysis of the Concepts of Self-Fulfillment and Self-Realization in the Thought of Karol Wojtyła, Pope John Paul II [Analiza koncepcji samospełnienia i samorealizacji w myśli Karola Wojtyły, Papieża Jana Pawła II] (Mellen Press 2001)


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program