Polski | English

Paweł Pawłowski

Paweł Pawłowski – Doradca Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W ARP odpowiada przede wszystkim za udział Agencji w Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego. Celem FIRG jest stymulowanie współpracy nauki i biznesu przy aktywnym wsparciu państwa. Działania Forum koncentrują się na rozwoju i komercjalizacji polskich technologii przełomowych w oparciu o wyspecjalizowane ekosystemy innowacji. Agencja Rozwoju Przemysłu jako fundator aktywnie wspiera tę nową inicjatywę na polskiej mapie innowacyjności.

Paweł Pawłowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Babson Entrepreneurship Program na Babson College w Bostonie, gdzie koncentrował się na metodach rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw i startupów. Odbył staż naukowy jako research assistant w Institute of World Politics w Waszyngtonie, uczelni kształcącej w zakresie bezpieczeństwa narodowego, dyplomacji oraz stosunków międzynarodowych. Obecnie jest w trakcie prawniczych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w największych bankach w Polsce. W ramach swoich obowiązków był między innymi ekspertem odpowiedzialnym za współpracę z uczelniami wyższymi oraz środowiskiem akademickim, a także współtworzył programy naukowe i społeczne ukierunkowane na rozwój nowoczesnej gospodarki. Pracował również w agencji zajmującej się komunikacją strategiczną, gdzie odpowiadał za współpracę z kluczowymi klientami.

Jest także wiceprezesem Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program