Polski | English

Mec. Krzysztof Urban

Krzysztof Urban – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2005-2010 pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta, a następnie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony zdrowia w szczególności w zakresie ordynacji lekowej, refundacji oraz kontroli. Współautor opublikowanych przez Wolters Kluwer komentarzy do ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wykładowca w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Lekarzy z zakresu Zdrowia Publicznego oraz na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego na wydziale Prawa i Administracji UW.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program