Polski | English

Ks. Dr Wojciech Sadłoń

Ks. Wojciech Sadłoń (ur. 1983) jest pallotynem, święcenia kapłańskie otrzymał w 2009 r. Z wykształcenia teolog, w 2013 obronił na UKSW pracę doktorską nt. religijnego kapitału społecznego w zakresie socjologii. Od 2006 pracuje w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego, aktualnie na stanowisku dyrektora. Zajmuje się badaniami religijności oraz teoriami religijności. Prowadzi badania empiryczne dotyczące przede wszystkim katolicyzmu w Polsce. Prowadził wykłady na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych oraz Wydziale Teologicznym UKSW. Należy do Rady Naukowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Ważniejsze publikacje: „Religijny kapitał społeczny. Kapitał społeczny a Kościół katolicki w społecznościach lokalnych w Polsce”; „Rozwój lokalny a Kościół katolicki”; „Differentiation, polarization and religious change in Poland at the turn of 20th and 21st century”.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program