Polski | English

Dr Witold Borysiak

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Laureat I nagrody w XLVIII Konkursie „Państwa i Prawa” za najlepszą rozprawę doktorską . Odbył staże badawcze w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w ramach stypendium SCIEX na Uniwersytecie w Genewie, w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie oraz w Instytucie Europejskiego Prawa Deliktów w Wiedniu.

Pracował w Departamencie Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz jako asystent sędziego w Trybunale Konstytucyjnym (w latach 2013-2015).

Autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego m.in. współautor Systemu Prawa Prywatnego oraz Systemu Prawa Medycznego, a także komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w którym opracowywał tematykę zawarcia małżeństwa oraz praw i obowiązków małżonków) oraz Konstytucji (w którym opracowywał przepisy odnoszące się do konstytucyjnych podstaw polskiego prawa rodzinnego).


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program