Polski | English

Dr Agnieszka Rymsza

Agnieszka Rymsza – doktor socjologii, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; od stycznia do października 2016. doradczyniPełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania; prowadzi także zajęcia w Collegium Civitas dotyczące trzeciego sektora. W latach 2005-2015 realizowała na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych 9 edycji polskiej części badania: CSO Sustainability Index i była autorką raportów krajowych. W latach 2005-2015 kierowała Zespołem ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS.
Absolwentka Instytutu Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Studiowała także na University of Manchester (Wielka Brytania, 2001, Marie Curie Fellowiship), University of Cambridge(Wielka Brytania, 2002) oraz Georgetown University w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone,2003-2005, Fulbright Fellowship).
W 2007 obroniła rozprawę doktorską, napisaną na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych „Towards the loss of identity. Comparative analysis of the nonprofit sectors in Poland and United States”. W 2013 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało polską i uaktualnioną wersję tejże rozprawy pt. „Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych”.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program