Polski | English

Prof. David F. Forte

David F. Forte, profesor prawa na Uniwersytecie Stanowym w Cleveland, gdzie został pierwszym przewodniczącym Funduszu Charles R. Emrick, Jr.- Calfee Halter & Griswold Endowed. Z ramienia Centrum Garwood wykładał jako profesor wizytujący w Zakładzie Nauk Politycznych Uniwersytetu Princeton. Był również stypendystą Programu Amerykańskich Idei i Instytucji Uniwersytetu im. Jamesa Madisona. Zajmował stanowisko Konsultanta Rady Papieskiej na rzecz Rodziny za pontyfikatu Papieża Jana Pawła II i Papieża Benedykta XVI. W 2003 roku dr Forte otrzymał prestiżowe stypendium Fullbrighta (Fulbright Chair Award) na Uniwersytecie w Trydencie, gdzie ponownie powrócił w 2004 roku jako profesor wizytujący. Otrzymał także stypendium dla niezależnych naukowców w Ośrodku Badań nad Religią i Konstytucją w Instytucie Witherspoon, na Uniwersytecie Princeton w New Jersey. Uzyskał stopnie naukowe na Harwardzie, Uniwersytecie Manchesterskim w Anglii, Uniwersytecie w Toronto i na Uniwersytecie Columbia.
Za administracji Ronalda Reagana profesor Forte pełnił funkcję głównego doradcy przedstawicielstwa Stanów Zjednoczonych przy ONZ i zastępcy przedstawiciela przy Radzie Bezpieczeństwa. Jest autorem szeregu opinii składanych do amerykańskiego Sądu Najwyższego. Wielokrotnie uczestniczył w przesłuchaniach przez Kongresem USA oraz konsultował Departament Stanu w sprawach dotyczących praw człowieka i stosunków międzynarodowych. Służył przede wszystkim jako doradca w sprawie przyjęcia Konwencji o ludobójstwie oraz w kwestiach dotyczących prześladowań religijnych na świecie oraz islamskiego ekstremizmu. Wielokrotnie występował i wypowiadał się w programach radiowych i telewizyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W 2002 roku Departament Stanu objął patronatem cykl wykładów profesora Forte w Ammanie, w Jordanii. Profesor był jednym z głównych prelegentów podczas Mityngu Przyjaźni Narodów w Rimini, we Włoszech – spotkaniu gromadzącym ponad 500.000 uczestników z całej Europy. Był wzywany do składania oświadczeń przed parlamentami stanowymi Ohio, Kansas i Idaho oraz Radą Miejską Nowego Jorku. Współuczestniczył w przygotowaniu szeregu projektów legislacyjnych dla Walnego Zgromadzenia Stanu Ohia dotyczących aborcji, handlu międzynarodowego oraz federalizmu. Zasiadał jako p.o. sędziego w sądzie miejskim Lakewood Ohio i przewodniczył Komisji Etyki Zawodowej Rady Adwokackiej Cleveland. Za swoją służbę publiczną otrzymał wiele nagród, w tym Nagrodę Przewodniczącego Rady Adwokackiej Cleveland, Nagrodę Uniwersytetu w Cleveland za Wybitne Osiągnięcia, Nagrodę Uniwersytetu w Cleveland dla Wybitnego Wykładowcy oraz Nagrodę Doskonałości przyznawaną przez Absolwentów Cleveland-Marshall College of Law. Wygłosił doroczny wykład z okazji Dnia Konstytucji im. Roberta E. Hendersona w Ashbrook Center na Uniwersytecie Ashland, a także ponad 300 wystąpień i prelekcji w ponad 100 instytucjach uniwersyteckich. Na jego dorobek powołuje się amerykański Sąd Najwyższy.
Profesor Forte był stypendystą Programu Bradley’a Fundancji Heritage oraz stypendystą Funduszu Liberty. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Naukowców Stanu Ohio, był członkiem Rady Towarzystwa Filadelfijskiego i asystentem naukowym w Ashbrook Center. Został powołany do Komisji Doradczej Stanu Ohio przy amerykańskiej Komisji Praw Człowieka. Uczestniczy w rekonstrukcjach wydarzeń wojny secesyjnej i jest posiadaczem oznaki mentorskiej „Merit Badge Counselor” amerykańskiego chłopięcego ruchu skautowego.
W USA pisze i zabiera głos w sprawach dotyczących prawa konstytucyjnego, swobód religijnych, prawa Islamu, praw rodziny oraz stosunków międzynarodowych. Był recenzentem książek dla czasopisma American Journal of Jurisprudence [Amerykański Przegląd Orzeczniczy] i redaktorem tomu po tytułem: Natural Law and Contemporary Public Policy [Prawo naturalne a współczesna polityka publiczna], wydanego przez oficynę Georgetown University Press. Jego monografię pt. Islamic Law Studies: Classical and Contemporary Applications [Badania nad prawem Islamu. Zastosowania klasyczne i współczesne] opublikował dom wydawniczy Austin & Winfield. Był także głównym redaktorem opracowania The Heritage Guide to the Constitution [Przewodnik po Konstytucji Fundacji Heritage] (2006), oraz jego drugiego wydania (2014), opublikowanego przez Regnery & Co. Opracowanie zawiera szczegółową analizę wszystkich postanowień Konstytucji Stanów Zjednoczonych.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program