Polski | English

Artur Soboń

Artur Soboń (ur. 13 marca 1977 w Świdniku) – polski polityk, urzędnik i samorządowiec, poseł na Sejm VIII kadencji, od 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Życiorys
Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie studiował historię[1]. W latach 1998–1999 pełnił funkcję prezesa Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”. Pracę magisterską pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II Rzeczypospolitej obronił w 2001 na seminarium u Ryszarda Bendera. Odbył studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej na UMCS oraz rachunkowości i finansów na KUL. Odbył także studia doktoranckie w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej.

Od 2001 był zatrudniony w urzędzie miejskim w Świdniku. Początkowo został rzecznikiem prasowym, obejmował następnie stanowiska naczelnika wydziału strategii i rozwoju miasta oraz w 2006 sekretarza miasta. Przed objęciem funkcji sekretarza należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Przymierza Prawicy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Bez powodzenia kandydował z ramienia PiS w 2002 do sejmiku województwa lubelskiego (z listy POPiS)oraz w 2005 do Sejmu. W kadencji 2006–2010 był radnym powiatu świdnickiego i nieetatowym członkiem zarządu tego powiatu. Powoływany w skład rad nadzorczych lokalnych przedsiębiorstw, a także rady programowej Polskiego Radia Lublin.

W wyborach samorządowych w 2010 i w 2014 był wybierany na radnego sejmiku lubelskiego. Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu lubelskim (z rekomendacji Prawicy Rzeczypospolitej, jednak wstąpił ponownie do PiS). Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 16 643 głosy.

7 lutego 2018 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, powierzono mu nadzór nad budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem.

Jest żonaty z Katarzyną, ma dwie córki: Martynę i Marię.


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program