Polski | English

Prof. Aleksandra Vanney

Profesor zwyczajny teorii politycznej na Uniwersytecie Austral (Argentyna) i profesor wizytujący etyki na Uniwersytecie Strathmore (Kenia). Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa (UKSW), analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Magister europeistyki (Uniwersytet w Maastricht) i integracji europejskiej (KSAP), doktor filozofii (Uniwersytet Nawarry). Stypendysta Fundacji Jamesa Madisona na Uniwersytecie Princeton (2014-2015) i na Uniwersytecie Cambridge (2016-2017)


Bierze udział w panelach:

Zobacz pełen program