Polski | English

Prof. UO Paweł Sobczyk

Paweł Sobczyk (born in 1974, in Warsaw) – Polish lawyer, expert in canon law, constitutional law and denominational law, associate professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Opole.
He is the graduate of law and canon law studies at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. In 2004, he received the PhD degree in canon law at the Faculty of Canon Law, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. On 18 March 2014, at John Paul II Catholic University of Lublin he was awarded the degree of Doctor of Science in legal sciences, in the field of law. Until 2014 he worked as assistant professor at the Faculty of Canon Law at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, next, he took the position at the University of Opole[3] and at Warsaw School of Information Technology (WIT) in Warsaw.
He is the deputy editor-in-chief of Przegląd Prawa Wyznaniowego [Review of Canon Law] journal.
On 2016 he was elected the President of the Board of the Polish Canon Law Association for the 2016-2020 term. He is also the member of the Polish Association of Constitutional Law, the KUL University Scientific Society and the Society of Polish Canon Law Experts.
He is the reviewer of some scientific journals: Probacja [Probation], Annales Canonici, Studia Iuridica Lublinensia, Studia Prawnicze KUL [KUL Legal Studies], Studia z Prawa Wyznaniowego [Studies in Canon Law].
Selected publications:
Kościół a wspólnoty polityczne [Church and Political Communities], Warsaw 2005
Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł [Canon Law. Selected Sources] (scientific co-edition with Piotr Sobczyk), Warsaw 2005
Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł [Polish Canon Law. Selected Sources] (scientific co-edition with Michał Poniatowski), Lublin 2012
Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim [Constitutional Principle of the Consensual Establishment of Relations between the Republic of Poland and the Catholic Church], Warsaw 2013 ​ISBN 978-83-7545-484-0​
Religia i etyka w edukacji publicznej [Religion and Ethics in Public Education] (scientific co-edition with Józef Krukowski and Michał Poniatowski), Warsaw 2014 ​ISBN 978-83-64181-46-7
Polskie prawo wyznaniowe. Wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [Polish Canon Law. Selected Case-Law of the Constitutional Court] (scientific co-edition with Michał Poniatowski), Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2016
Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny [Freedom of Conscience and of Religion vs Security and Public Order] (co-editors: Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk), Wydawnictwo Unitas, Warsaw 2017


Related Sessions

View full schedule